AKTUALNOŚCI

Zostańmy w domach! Trwa stan epidemii. Zadbajmy, by w najbliższych dniach nasze domy prawdziwie stały się „Kościołem Domowym”. Także Święta Wielkanocne przeżywać będziemy w domach.
W związku z trwającym stanem epidemii i wzrostem zachorowań oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, informujemy, iż w naszym kościele podczas każdej Mszy Świętej lub innych nabożeństw może przebywać obecnie 1 osoba na 20 m2, czyli 30 osób, w Widziszewie 11. Prosimy bezwzględnie dostosować się do tych wymagań! Jesteśmy zobowiązani liczyć osoby wchodzące do kościoła. Gdyby liczba przekroczyła 30 osób, pozostali muszą pozostać na zewnątrz kościoła z zachowaniem dystansu (Komunii Świętej będziemy także udzielać na zewnątrz). Prosimy w pierwszym rzędzie umożliwić uczestniczenie we Mszy św. tym, którzy zamówili intencję Mszy św.
W imię wzajemnego szacunku i miłości bliźniego przypominamy także o obowiązku prawidłowego zasłaniania ust i nosa maseczką oraz o dezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu społecznego (w kościele zostały wyznaczone miejsca na których możemy usiąść). Nadal rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę oraz w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnej i świątecznej.
Kościół pozostanie otwarty na indywidualną modlitwę: w niedziele od 13.00 do 17.30 oraz w dni powszednie od 8.00 do 17.30.
Każdą Mszę św. i nabożeństwa będziemy transmitować na naszym kanale Youtube.