Wspólnota Żywego Różańca

 

 • Dyrektor – opiekun – Ks. Proboszcz Paweł Książkiewicz
 • Nadzelator – Krystyna Kaczmarek
 • Skarbnik – Anna Kręglewska
 • Zastępca – Dorota Sołtysiak i Janusz Nowak
 • Przedstawiciel w Radzie – Urszula Skoracka

1) Wspólnota Żywego Różańca powstała w parafii w 1991 roku.
Powołał ją ówczesny Ks.Proboszcz Ireneusz Szwarc – budowniczy i pierwszy proboszcz naszej parafii.

2) W październiku 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Rok Różańca Świętego i dodał czwartą część – Tajemnicę Światła. Nasza parafia przystąpiła od razu do uzupełniania liczebności Róż z 15 do 20 osób. Powstawały także nowe róże.

3) Obecnie wspólnota liczy:

 • 17 Róż Żeńskich
 • 3 Róże Męskie

4) Do Żywego Różańca należy 35 małżeństw.

5) Rozpiętość wieku od 30 do 101 lat.

6) Przedstawiciele różnych zawodów: gospodynie domowe, pielęgniarki, nauczyciele, lekarze…

7) Róże obejmują wioski należące do parafii, przyległe ulice i osiedle.

8) Członkowie Żywego Różańca na różne sposoby czynnie włączają się w życie parafii:

 • prowadzą modlitwę różańcową
 • adorują Pana Jezusa w tabernakulum (codziennie od 8.00 do 12.00)
 • prowadzą adorację w Wielki Piątek i Sobotę
 • czuwają przy żłóbku w święta Bożego Narodzenia i w Nowy Rok
 • włączają się w nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca
 • biorą udział w pielgrzymkach ( do Lichenia, Częstochowy, Wielenia, Katedry Poznańskiej)
 • uczestniczą we Mszy św. i pogrzebie zmarłego członka Żywego Różąńca

9) Organizowane są spotkania:

 • zelatorów i ich zastępców
 • wszystkich członków Róż (w maju i w listopadzie)
 • opłatkowe (6 stycznia)
 • w uroczystość Królowej Różańca (7 października)

10) W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji poszczególnych Róż. Po Mszy św. Ks. Proboszcz wygłasza krótką katechezę i następuje wymiana tajemnic.

Różaniec Nieustający

 

Nasza parafia od 17 czerwca 2003r. każdego 17-tego dnia miesiąca modli się odmawiając jedną część różańca w domach od godz. 0.00 do godz. 24.00.
Co pół godziny wg ustalonego harmonogramu 3 lub 4 osoby modlą się za Ojca Świętego, Kościół, Ojczyznę, zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi i Intronizację Serca Jezusowego.
Do tej modlitwy włączyli się nie tylko członkowie Żywego Różańca, ale i cała parafia (kapłani, młodzież, dorośli) ok. 200 osób, nie licząc chorych, którzy łączą się o dowolnych godzinach.
W niedzielę poprzedzającą dzień 17, Ks. Proboszcz przypomina w ogłoszeniach parafialnych o Nieustającym Różańcu.

Różaniec Codzienny

 1. W naszej parafii od 1997 roku w każdą sobotę o godz. 17.30 jest odmawiany różaniec za Ojca Świętego.
 2. Od lipca 2002 r. Ks. Proboszcz Paweł Książkiewicz rozpoczął odmawianie różańca codziennie przed ranną Mszą św. Stopniowo modlitwa różańcowa rozwijała się i do października odmawialiśmy już trzy części (tj. codziennie wszystkie tajemnice).
 3. W październiku Ojciec Święty ustanowił Rok Różańca i Tajemnice Światła.Od lutego 2003r. nasza parafia rozpoczęła o godz 12.00 odmawiać czwartą część różańca. (i odmawia do dziś).
 4. W ciągu tygodnia ok. 20 osób prowadzi modlitwy różańcowe wg. wzoru i w podanych intencjach.

Dar Modlitwy – za kleryków

 

Od 2 lutego 2003r. nasza parafia objęła modlitwą 146 kleryków i diakonów Poznańskiego Seminarium Duchownego. Jedna osoba ma przydzielone imię jednego kleryka lub diakona i codziennie modli się w jego intencji. Na początku roku akademickiego listy są uaktualniane (diakoni odchodzą, a przydzielani są alumni I roku).
Ta forma modlitwy zgłoszona jest w Częstochowie na Jasnej Górze w dziale Dar Modlitwy i w każdą I sobotę miesiąca o godz. 16.30 odprawiana jest Msza św. za obdarowanych.
Ponadto codziennie o godz. 12.00 włączamy do różańca wspólnego seminarzystów i prosimy o nowe powołania.

Róża Kapłańska

 

Dnia 6 października 2004r. nasza parafia obchodziła Jubileusz 10 lecia. Zaproszono Proboszczów i wikariuszy, którzy byli naszymi duszpasterzami.
Z okazji 10 lecia konsekracji kościoła powstała, jako dar, kolejna Róża (XIII Róża Żeńska). Członkinie tej róży objęły modlitwą wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii oraz kapłanów “synów naszej parafii”.
Dar Modlitwy podarowaliśmy również ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu Metropolicie Poznańskiemu celebrującemu Mszę św. Jubileuszową, Biskupom pomocniczym i Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi Różańcowemu Ks. Janowi Glapiakowi .

Adopcja Dziecka Poczętego

 

Nasza parafia włączyła się w Ruch Obrony Życia poprzez Adopcję Dziecka Poczętego. Rozpoczęliśmy w dniu Narodzin Najświętszej Marii Panny 8 września 2004r. podczas Mszy św. rannej i wieczornej. Około 80 osób złożyło przyrzeczenie duchowe i każda objęła modlitwą jedno dziecko przez 9 miesięcy.
Co roku chętni mogą przyjąć lub kontynuować kolejną adopcję w czasie uroczystości Maryjnych:

 • 8 września – Narodzenie NMP
 • 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie
 • 25 marca – Zwiastowanie NMP

I Róża Dziecięca

8 grudnia 2012 w Uroczystość: Niepokalanegoo Poczęcia NMP nastąpiło przyjęcie do Żywego Różańca I Róży Dziecięcej.
Uznano to jako Dar dla Matki Bożej w Roku Wiary
Patronami zostali obrani: bł. Hiacynta i bł. Franciszek

 

Historia Żywego Różańca od Roku Różańcowego (X 2002 – X 2003)

03.09.03 – Uroczyste przyjęcie i odnowienie Żywego Różańca

02.05.04 – Przyjęcie Róży XIII. Dar dla Matki Bożej na 10-lecie konsekracji kościoła.

08.12.04 – Przyjęcie Róży XIV. Dar dla Matki Bożej w 150. rocznicę dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

03.05.05 – Przyjęcie Róży XV. Dar z podziękowaniem dla Matki Bożej Królowej Polski za życie i pontyfikat Jana Pawła II.

13.05.06 – Przyjęcie Róży XVI. Dar dla Matki Bożej Fatimskiej w 25. rocznicę ocalenia w zamachu Ojca Świętego Jana Pawła II.

07.10.07 – Przyjęcie Róży XVII. Dar dla Matki Bożej w 90. rocznicę objawień Fatimskich i w 130. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie.