W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski, który na przełomie 2019/2020 będzie pod hasłem “Wielka Tajemnica Wiary”.

Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, odbywający się pod hasłem: “Eucharystia daje życie”.

Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.

Celem programu jest zapraszanie wiernych do jeszcze bardziej świadomego udziału w Tajemnicy Wieczernika.