06.01    Zbiórka do puszek na Misje

02.03    Parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych prowadził O. Jesse i Pius franciszkanie z Osiecznej.

16.03    Przed Kościołem zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny – pomagamy dzieciom w Afryce.

11.04    O godz. 19:30 rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami parafii: Okrężna, Kwiatowa, Śmigielską i Wyzwolenia.

20.04    Apostolat Charytatywny przygotował paczki żywnościowe dla 40 ubogich rodzin.

27.04    Zbiórka przed kościołem na dzieci w Madagaskarze – zebrano 3278,67zł

10.05    Ks. Bp Grzegorz Balcerek udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

18.05    61 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii św. ofiarowały 2 alby i 3 komże, odnowiony kielich i puszkę do Najśw. Sakramentu

18.05    Alumni seminarium zbierali ofiary na Seminarium Poznańskiego.

31.05    Święcenia kapłańskie ks. Jacka Zjawina w Katedrze poznańskiej

01.06    O godz. 11:45 Ksiądz Jacek Zjawin odprawił Mszę Św. prymicyjną.

14.06    Archidiecezjalny Zjazd Akcji Katolickiej.

15.06    Odpust ku czci św. Brata Alberta. Mszę św. odpustową o godz. 11:45 odprawił ks. dr Jan Glapiak.

19.06 Uroczystość Bożego Ciała

21.07–26.07.  Młodzież z parafii przebywała z ks. Konradem na obozie wypoczynkowym w Witkowie

27.07–2.08 Dziewczynki ze scholi i ministranci wypoczywali pod opieką ks. Konrada w Piłce w Puszczy Nadnoteckiej

4.08–10.08. W parafii odbywały się półkolonie dla 70 dzieci.

27.08 – 29.08 Pielgrzymka autobusowa w Bieszczady.

24.08    Pielgrzymka do Oborzysk.

27.08    Pielgrzymka rowerowa do Górki Duchownej w intencji. Ojca świętego dziękując za 25 lat pontyfikatu.

30.08    Pielgrzymka do Górki Duchownej.

31.08    Wizyta Ojców Oblatów: Ojca Walentego Zapłaty z Prokury Misyjnej, Ojca Franciszka Chrószcza i Ojca Piotra z Kamerunu. Ojcowie głosili słowo Boże i zbierali dary misje.

03.09    Ks. Jan Glapiak diecezjalny opiekun wspólnot różańcowych odprawił Mszę św. podczas, której nastąpiło odnowienie róż różańcowych.

13.09    Pielgrzymka do kościoła Nawiedzenia NMP w Poznaniu udział w głównej uroczystości dziękczynnej Roku Różańca św. świętego ks. arcyb. odprawił uroczystą Mszę św. o godz. 11.

14.09    O godz. 9:00 Msza św. o szczęśliwy przebieg kampanii cukrowniczej 2002/2003.

14.09    O godz. 11:45 Msza dziękczynna za szczęśliwe żniwa i zbiory

06.10    9. rocznica konsekracji naszego kościoła i całodzienna adoracja od godz. 8:00 do godz. 21:00.

16.10.   Przeżywaliśmy 25. rocznicę pontyfikatu Papieża. O godz. 20:00 odprawiona została Msza św. dziękczynna, a przed mszą odmówiliśmy różaniec.

19.10.    W dniu papieskim odbył się w naszym kościele koncert pt. Jest inny świat „ W programie utwory mistrzów klasyki, piosenki i pieśni religijne najwybitniejszych muzyków i artystów naszej parafii.

29.10.    Uroczyste zakończenie roku różańca świętego. W tym dniu o godz. 17:30 odmówiliśmy różaniec, a po nim odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła, a następnie Msza św. po zakończeniu procesji około godz. 18:10

25.10     W Śmiglu odbył się festiwal piosenki i pieśni religijnej. Uczestniczyło w nim około 70 zespołów muzycznych. Pierwsze miejsce zajęła schola dziecięca z naszej parafii, drugie miejsce zespół młodzieżowy również z naszej parafii.

15.11    Zmarł w Kępnie ks. prałat Antoni Wilczyński

30.11- 3.12.    W I Niedzielę Adwentu przeżyliśmy Parafialne Rekolekcje dla dorosłych, które poprowadził ks. dr Szymon Stułkowski diecezjalny duszpasterz Rad Duszpasterskich.

18.12    Spowiedź parafialna adwentowa o godz. 21:00. Pierwsze medytacja w poniedziałek. W środę na zakończenie rekolekcji na Mszy św. o godz. 18:00.

14.12     O godz. 16:00 odbył się w kościele koncert adwentowy. W programie koncertu znalazły się piosenki pani Antoniny Krzysztoń. W czasie koncertu grali w raz z ks. Konradem jego koledzy, profesjonalni muzycy z Rawicza, z którymi wystąpiła pani Katarzyna Brzezińska.

14.12.    Ks. prał. Jan Stanisławski przyjął do grona ministrantów naszej parafii nowych 24 kandydatów.