14 stycznia Młodzieżowa wspólnota „Effatha” i zespół wokalny „Gama” przedstawiły współczesną jasełkę „Nie ma dla Niego czasu”. Na Mszy o godz. 10.30 wystąpił chór „Lutnia”.

21 stycznia Koncert Kolęd w wykonaniu orkiestry dętej „Ton”

22-26 stycznia Półkolonie prowadzone przez Akcję Katolicką i młodzież. Uczestniczyło ok. 50 dzieci

11 lutego Poetycko-muzyczny wieczór walentynkowy przygotowany przez wspólnotę młodzieżową

5-7 marca Rekolekcje szkolne dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych poprowadzone przez ks. Roberta Różańskiego, wikariusza parafii Św. Krzyża w Poznaniu.

11 marca Zbiórka na misyjną pomoc dla dzieci w Afryce.

17-21 marca Parafialne Rekolekcje Wielkopostne . prowadzone przez franciszkanina o. Urbana Pudełko.

W okresie przedświątecznym Grupa Charytatywna przygotowała 30 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin naszej parafii.

Kolejna parafialna pielgrzymka prowadziła śladami Chrystusa. Grupa pielgrzymów wyruszyła do Ziemi Świętej w dniach od 28 marca do 4 kwietnia 2001 roku.

1 maja Rajd rowerowy, zorganizowany przez ks. Krzysztofa Kaczmarka.

28 marca – 4 kwietnia Pielgrzymka do Ziemi Świętej.

7 maja Msza św. w intencji maturzystów.

12-14 maja Wizytacja biskupia. Ks. Biskup Grzegorz Balcerek w jej trakcie udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania; spotkał się z grupami duszpasterskimi działającymi w naszej parafii; odprawił nabożeństwo majowe w Poninie, w drodze powrotnej spotkał się z mieszkańcami Czarkowa (przy krzyżu) oraz Nacławia (przy odnowionej kapliczce); odwiedził chorych z naszej parafii w ich domach; sotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym i młodzieżą ZSZ oraz ZS nr 3; odwiedził także Ośrodek Zdrowia i spotkał się z dziećmi w Przedszkolu nr 8.

20 maja Pierwsza Komunia (63 dzieci) i Niedziela pomocy dla Seminarium z udziałem kleryków z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

2/3 czerwca Wyjazd młodzieży na czuwanie modlitewne na LEDNICY

3 czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Sekundycje ks. Grzegorza Grobelnego, odbywającego w naszej parafii praktykę diakońską.

17 czerwca, Odpust ku czci św. Brata Alberta. Sumę odprawił ks. kan. Stanisław Wojtaszek – proboszcz parafii Świętej Trójcy w Poznaniu.

24 czerwca Wyjazd wakacyjny młodzieży zorganizowany przez ks. Krzysztofa Kaczmarka. W siedmiodniowym wypoczynku w Szczytnej wzięło udział 100 osób, podzielonych na dwa turnusy (turnus II: 22-28 lipca)

  8 lipca Pielgrzymka przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy.

Dzięki inicjatywie panów: Henryka Główczaka i Czesława Lewandowskiego odnowiono kaplicę św. Brata Alberta.

Grupa Charytatywna z parafialnego funduszu pomocy biednym przygotowała wyposarzenie szkolne dla najbiedniejszych dzieci z naszej wspólnoty. Zakupiono m.in. 334 zeszyty i 17 par obuwia, plecaki i przybory szkolne.

2 września Początek praktyki duszpasterskiej diakona Piotra Świerczyńskiego z parafii Świętej Anny w Poznaniu.

6 września Dzień chorych. Po Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorzy spotkali się w salce katechetycznej przy kawę i cieście.

9 września Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa i zbiory.

7 października święto Matki Bożej Różańcowej. Wspólnota Ojców i Matek Różańcowych odmówiła wszystkie części różańca, polecając w ten sposób całą naszą wspólnotę parafialną szczególnej opiece Matki Bożej.

11-13 października Pielgrzymka parafialna do Gietrzwałdu i św. Lipki.

17 listopada Młodzież z Katolickiej Organizacji Młodych Alberta zorganizowała balik dla dzieci uczestniczących w nabożeństwach różańcowych.

W listopadzie kilku ministrantów z naszej wspólnoty dołączyło do grona lektorów.

9 grudnia W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie 4 osoby z naszej wspólnoty przyjęły posługę psałterzysty.

A ponadto:

Podjęto wiele inicjatyw dobroczynnych m.in. wspomagano misjonarzy, ubogie kościoły wschodnie, mieszkańców krajów afrykańskich. Wielokrotnie pomagano materialnie potrzebującym i wielodzietnym rodzinom z naszej parafii. Wspomagano materialnie wyjazd na obóz terapeutyczny, zakupywano przybory szkolne, obuwie, żywność, organizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży i podejmowano wiele innych akcji charytatywnych.