Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Podejmując wezwanie Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa, a w diecezji — stolica diecezji.
Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego — biskupa Mariusza Leszczyńskiego.
Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego — w naszej archidiecezji, księdza dr. Krzysztofa Michalczaka.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, świętem jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka posiada swój znak, sztandar i hymn.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii p.w. Św. Brata Alberta w Kościanie powstał w 1997 roku i liczy obecnie 14 członków.
Od początku istnienia jest to zespół ludzi zaangażowanych w procesy duchowej formacji całej parafii.

Do podstawowych zadań POAK należy:

 • Odbywanie systematycznych spotkań w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

 • Pomoc przy liczeniu wiernych na Mszach świętych.

 • Sporządzanie statystyki uczestnictwa wiernych w nabożeństwach.

 • Pomoc przy budowie ołtarza na Boże Ciało, Grobu Pańskiego, żłóbka i innych dekoracji w kościele.

 • Organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci w czasie ferii zimowych.

W ramach pogłębiania życia religijnego:

 • Indywidualne uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu

 • Czytanie i omawianie tekstów z I Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu.

 • Udział członków POAK w rejonowym zjeździe w Rawiczu.

 • Uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata.

Przenikanie życia wartościami ewangelicznymi realizowane jest poprzez:

 • Współudział w organizowaniu i uczestnictwo w Drodze Krzyżowej ulicami osiedla.

 • Uczestnictwo członków POAK w wyjazdach pielgrzymkowych do sanktuariów, na Misterium Męki Pańskiej.

 • Udział członków w dniach formacji w Rościnnie.

Członkowie POAK wraz z innymi grupami parafialnymi służą swym duszpasterzom pomocą w organizowaniu życia duchowego parafii.


Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

Prezes Zarządu
Urszula Brzezińska

Parafialny Asystent Kościelny
ks. Paweł Książkiewicz

 

Wiceprezes
Zbigniew Zjawin

Członek Zarządu
Feliks Nowaczyk

Sekretarz
Lucyna Zjawin

Członek
Genowefa Kostrzyńska

Członek

Leon Kaczmarek

Skarbnik
Grażyna Buchowska

Członek
Elżbieta Maszner

Członek
Agnieszka Wróblewska

Członek
Emilia Chrzanowska

Jeżeli chcesz, możesz być TY

Jeżeli chcesz, możesz być TY

Jeżeli chcesz, możesz być TY

 

Chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy – wystarczy skontaktować się z Księdzem Proboszczem lub z dowolnie wybranym członkiem POAK.

Króluj nam Chryste!