OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Wielkanocną –
Święto Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021 r.
1. Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego (Dz. 699).
2. II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w całym Kościele jako Święto Bożego Miłosierdzia. W czasie nabożeństwa o godz. 15.00, będziemy dziękować Panu Bogu za niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Jego Miłosierdzia. Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna w kościele 77 Tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezjalnej.
3. Komunię Świętą poza Liturgią będzie można przyjąć dzisiaj od godz. 13.00 do 13.20 oraz od godz. 15.30 do 16.00.
4. Ze względu na trwającą epidemię nadal prosimy o odpowiedzialne, to znaczy respektujące wszystkie zasady uczestnictwo w nabożeństwach z zachowaniem ograniczonej liczby osób, do 30 wewnątrz świątyni (w Widziszewie 11 osób). Pozostałe osoby muszą pozostać na zewnątrz kościoła z zachowaniem dystansu (Komunię Świętą udzielać będziemy także na zewnątrz). Prosimy w pierwszym rzędzie umożliwić uczestniczenie we Mszy św. tym, którzy zamówili intencję Mszy św.
5. Korzystajmy z transmisji internetowych i telewizyjnych. Wszystkie Msze Święte i nabożeństwa transmitujemy z naszego kościoła na naszym kanale YOUTUBE.
6. Nadal przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką oraz o dezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu społecznego (w kościele zostały wyznaczone miejsca na których możemy usiąść). Nadal rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę oraz w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnej i świątecznej.
7. Kościół jest otwarty na indywidualną modlitwę: w niedziele od godz. 13.00 do 17.30 oraz w dni powszednie od godz. 8.00 do 17.30.
8. Ze względu na nadal ograniczoną liczbę osób mogących brać udział we Mszach Świętych – możliwość przyjęcia Komunii Świętej poza Liturgią w każdą niedzielę od godz. 13.00 do 13.20.
9. Biuro Parafialne czynne w poniedziałek, środę i piątek od godz. 16.30 do 17.30.
10. W środę 14 kwietnia obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski.
11. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 19.30.
12. Za tydzień NIEDZIELA BIBLIJNA. Tego dnia cała Polska czytać będzie Ewangelię według św. Marka.
13. W poniedziałek odbędzie się pogrzeb śp. Czesława Bączkowskiego (miał 76 lat). Msza św. o godz. 10.00 i pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym o godz. 11.00. W środę 14 kwietnia odbędzie się pogrzeb śp. Jana Walachowskiego z Nacławia (miał 75 lat). Msza pogrzebowa o godz. 10.00 i pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
14. Za tydzień w niedzielę po Mszach Świętych zbiórka ofiar na biednych i potrzebujących naszej parafii.
15. Nadal można składać daninę diecezjalną. Fundusze z tej daniny są przeznaczane m.in. na działalność prowadzoną przez Caritas i inne potrzeby diecezji. Koperty na daninę wyłożone są w kruchcie.
16. Serdeczne Bóg zapłać za dotychczas złożone ofiary na daninę diecezjalną, ogrzewanie i inne potrzeby naszego kościoła, także te przekazane na konto parafialne (nr konta: 85 8666 0004 0109 8137 2000 0001). Otrzymaliśmy rachunek za ogrzewanie naszej świątyni za marzec na kwotę 5.672,30 zł. To już ostatni tak wysoki rachunek za ogrzewanie. Bóg zapłać także za ofiary złożone na KUL i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Zebraliśmy 262,50 zł.
17. Przy wyjściu z kościoła do nabycia: „Przewodnik Katolicki” (6 zł).
Zdrowia i błogosławionego tygodnia! ks. Tomasz Bochyński, proboszcz