Od 1 sierpnia 2020 roku – ks. Tomasz Bochyński.

Od 1999 do 2020  – ks. kanonik Paweł Książkiewicz.

W latach 1996 – 1999 – ks. kan. Mieczysław Nowak.

Budowniczym i pierwszym proboszczem parafii był

ks. kan. Ireneusz Szwarc.