INTENCJE MSZALNE 11.04.2021 – 18.04.2021 r.

Niedziela 11.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego
Godz. 07:30 1.W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca z Róż IV i XV oraz w intencji śp. Marty Krzyżańskiej, Henryki Wojciechowskiej-Pawełkiewicz i Joanny Woźniak;
2.W intencji śp. Ireny Nowak; Władysławy i Ignacego Budzińskich; Praksedy i Walentego Nowaków oraz zmarłych z rodzin Budzińskich i Nowaków
Godz. 09:00 W intencji śp. Marty Krzyżańskiej – int. od syna Remigiusza z rodziną
Godz. 10:30 W intencji śp. Floriana (w 23 r. śm.), Kazimiery, Jarosława Domagałów; Krystyny, Mieczysława Ćwiek
Godz. 12:00 W intencji śp. Cecylii, Aleksandra, Mariana, Tadeusza Mocków; Jadwigi, Teodra, Henryka, Kazimierza Brylczaków oraz zmarłych z rodzin Mocków, Stammów, Brylczaków i Ratajczaków
Godz. 18:00 W intencji śp. Marianny, Bernarda, Elżbiety Fiedler; Leona, Joanny, Józefa, Zdzisława Ratajczaków; Teresy Smok
Godz. 10:30 WIDZISZEWO – W intencji Adama z okazji 18 rocznicy Urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, otrzymane łaski oraz prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na całe dorosłe życie

Poniedziałek 12.04.
Godz. 07:00 W intencji śp. Józefa Dębczyńskiego
Godz. 18:00 W intencji śp. Edwarda Grygiera – int. od siostry Geni

Wtorek 13.04.
Godz. 07:00 W intencji śp. Zdzisława Michalskiego – int. od rodziny Zjawinów
Godz. 18:00 W intencji śp. Mariana, Eleonory Knoskich, zm. dziadków Mocków i Knoskich i zm. z rodziny
Godz. 19:00 WIDZISZEWO – W intencji śp. Romana Szymańskiego – int. od uczestników Różańca Świętego

Środa 14.04.
Godz. 07:00 W intencji śp. Krzysztofa GRZEGORZA oraz zmarłych z rodzin Meissnerów i Kujawskich
Godz. 18:00 W intencji śp. Jadwigi, Wacława, Mieczysława Skibniewskich; Zofii, Mariana, Łukasza Kotowskich

Czwartek 15.04.
Godz. 07:00 W intencji Parafian
Godz. 18:00 W intencji śp. Aleksandry Grycz – int. od córki Marioli

Piątek 16.04.
Godz. 7:00 W intencji Parafian
Godz. 18:00 W intencji śp. Katarzyny, Antoniego Nowaków; Jerzego, Agnieszki JAGODA

Sobota 17.04.
Godz. 7:00 W intencji śp. Leona Kaczmarka (w 23 r. śm.), Zofii i Stanisława Kaczmarków; Kazimiery, Stanisława, Zenona Gidaszewskich oraz zmarłych z rodzin Zielińskich, Kasprowiaków, Wojtkowiaków i Promińskich
Godz. 18:00 Msza zbiorowa: 1.W intencji śp. Jerzego Szynkowskiego (w 2 r. śm.) – int. od żony, córki, syna i wnuków; 2.W intencji śp. Franciszki i Franciszka Szynkowskich; Zofii i Władysława Włodarczaków; Bogdana Andrzejewskiego; Antoniego Śliwińskiego; Tadeusza Koniecznego; 3.W intencji śp. Mariana Dudy – int. od żony i dzieci z rodzinami

Niedziela 18.04. III Niedziela Wielkanocna
Godz. 07:30 W intencji Barbary i Ryszarda w 35 rocznicę Ślubu, Zofii i Stanisława z okazji ich 85 rocznicy Urodzin oraz w 87 rocznicę Urodzin Marty, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
Godz. 09:00 W intencji śp. Szczepana Gorącego; Franciszka Ciesielskiego i zmarłych z rodzin Bartkowiaków, Gorących i Ciesielskich
Godz. 10:30 W intencji śp. Jacka Małyszczaka
Godz. 12:00 1.W intencji Barbary i Mieczysława z okazji 50 rocznicy Ślubu, z podziękowaniem Panu Bogu za łaski otrzymane w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i najbliższych;
2.W intencji Stanisławy z okazji 75 rocznicy Urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz w intencji śp. Bogdana Wróbla, Jana i Marianny Starzonków; Katarzyny i Jana Wróblów; Eufrozyny, Teresy, Agnieszki, Romana Pawłowskich; Heleny, Władysławy, Rufina Hamrolów
Godz. 18:00 W intencji Aurelii i Tadeusza z okazji 50 rocznicy Ślubu, z podziękowaniem Panu Bogu za łaski otrzymane w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i najbliższych
Godz. 10:30 WIDZISZEWO – W intencji

Wszelkie błędy prosimy zgłaszać przed Mszą św. w zakrystii!