• w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16.30 – 17.30
  ( oprócz 1-szego piątku miesiąca oraz dni świątecznych)
 • w październiku od 17.00 – 17.30
 • w trakcie kolędy 7.30 – 8.00

tel. 65 511 98 08

e-mail: balbert@o2.pl

Rezerwacja Mszy Świętych:

Msze Święte rezerwowane/przyjmowane są w dwóch cyklach półrocznych:
– na I półrocze – początek września
– na II półrocze – początek lutego

Ponadto w ramach wolnych terminów Msze Święte przyjmowane/rezerwowane są w ciągu całego roku, w godzinach otwarcia biura parafialnego.

Chrzest Święty:

Sakrament Chrztu udzielany jest w 2 i 4 sobotę miesiąca o godz. 16.30 (w miesiącach wakacyjnych o godz. 18.00).
W celu dopełnienia niezbędnych formalności należy zgłosić się w biurze parafialnym nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Dokumenty wymagane do udzielenia Sakramentu Chrztu:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Jeżeli ślub kościelny zawarty był po za parafią – Świadectwo Ślubu Kościelnego rodziców dziecka
 • Świadectwa religijności rodziców chrzestnych (jeżeli chrzestny/chrzestna jest spoza parafii) – wystawia proboszcz parafii zamieszkania

Katecheza chrzcielna odbywa się w piątek bezpośrednio poprzedzający dzień chrztu o godz. 19.00 lub 20.00, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Ślub Konkordatowy:

 

 1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu, poza godzinami otwarcia biura, wieczorem) – zgłoszenie zapowiedzi.
 3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):
  • Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
  • Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
  • Świadectwo ukończenia nauki religii
  • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Poradnia Rodzinna (w Farze):

 • 1 i 3 wtorki miesiąca, godz. 16.15 do 18.00
 • 1 i 3 czwartki miesiąca, godz. 17.00 do 19.00

Pogrzeb:

 W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy Świętej i Pogrzebu należy jak najszybciej skontaktować się z Ks. Proboszczem (65 511-98-08; 601-381-160), a w przypadku jego nieobecności z Ks. Wikariuszem.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

– zaświadczenie o przyjętych sakramentach (jeśli były udzielane poza parafią lub w szpitalu)

– Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego