Po uroczystościach związanych z poświęceniem kościoła rozpoczyna się budowa parkanu wokół kościoła. Wykonywany jest z cegły klinkierowej, według projektu inż. Izabeli Wrześniewskiej.

W I Niedzielę Adwentu, odbył się, dedykowany rodzinie, zorganizowany przez diakona Tomasza Bulińskiego, koncert zespołów muzycznych, z okazji wydania Karty Praw Rodziny.

W 1995 roku po raz pierwszy Święta Paschalne przeżywaliśmy w nowej świątyni, zbudowany został tradycyjny Grób Pański.

Na wiosnę 1995 roku wokół kościoła zostały posadzone drzewa iglaste. Rozmieszczenie zieleni zaprojektowała pani Grażyna Buchowska.

Mgr Krzysztof Brzóstowicz zaprojektował ławki do kościoła, wykonała je, z drzewa sosnowego, firma stolarska Szymański – Michalak.

W dniach od 30 kwietnia do 8 maja 1995 roku odbyła się Parafialna Pielgrzymka do Rzymu – do Grobów Apostołów Św. Piotra i Pawła – z podziękowaniem za nową parafię i nowy kościół. 3 maja pielgrzymi uczestniczyli w audiencji generalnej, u Ojca Świętego, mieli także możliwość osobiście porozmawiać z papieżem o nowej parafii i nowym kościele w Kościanie.

3 czerwca 1995 roku ks. mgr Tomasz Buliński, po roku praktyki diakońskiej, odprawił dla parafian sekundycyjną Mszę Świętą.

Wakacje w parafii już po raz kolejny obfitowały w moc atrakcji. Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat zorganizowano półkolonie. Młodzież, podobnie jak w latach poprzednich, pojechała na odpoczynek do Białej k. Wielenia. Wspólnie modlili się, przygotowywali posiłki, dyskutowali podczas spotkań w grupach i odpoczywali nad wodą lub przy ognisku. Ministranci spędzili wakacje na Mazurach.

Od pierwszego lipca 1995 roku pracę w parafii rozpoczął ks. mgr Mirosław Skórnicki pochodzący z Miejskiej Górki.

We wrześniu dokonano ostatnich prac w kościele. Pomalowano zewnętrzne mury, uszczelniono okna, wykończono dzwonnicę i Dom Parafialny.

16 maja 1996 roku zmarła mama ks. proboszcza Śp. Izabela Szwarc. Przez wszystkie lata pobytu w Kościanie, podczas budowy kościoła, opiekowała się plebanią. Jej pogrzeb odbył się w Buku 20 maja.

Dnia 1 lipca 1996 roku dekretem ks. arcybiskupa metropolity Juliusza Paetza, nowym proboszczem parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie został ks. kanonik Mieczysław Nowak.

Dnia 1 września na roczną praktykę diakońską przybył ks. diakon Tomasz Stachowiak.

We wrześniu zaczęto tworzyć w parafii nowe grupy. 23 września odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej. Kilka dni później została powołana pierwsza w historii parafii Rada Parafialna.

W pierwszy czwartek miesiąca 3 października wprowadzono comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 19 do 21.

8 maja 1997 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, kleryk pochodzący z naszej parafii, Robert Korbik otrzymał święcenia diakonatu.

24 maja została odprawiona uroczysta, jubileuszowa Msza Święta, podczas której ks. proboszcz Mieczysław Nowak dziękował za jubileusz 25 – lecia święceń kapłańskich.

1 lipca parafia powitała nowego wikariusza, ks. Tomasza Kubiaka.

30 maja 1998 roku diakon Robert Korbik otrzymał święcenia kapłańskie w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w parafii 31 maja.

Z dniem 25 sierpnia rozpoczął pracę kolejny wikariusz, ks. Krzysztof Kaczmarek, a od września praktykę diakońską rozpoczął  diakon Tomasz Zakrzewski.

W dniach od 17 do 28 września Rada Parafialna zorganizowała pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Lourdes i La Salette.

5 czerwca 1999 ks. Tomasz Zakrzewski odprawił w parafii uroczystą Mszę Świętą i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

W dniach od 12 do 20 czerwca 1999 roku parafia przeżywała Misje Święte prowadzone przez Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. W ramach misji po raz pierwszy odprawiono Drogę Krzyżową, której trasa wiodła ulicami parafii. W dniu zakończenia misji parafianie wyruszyli w procesji do figury Serca Pana Jezusa. Figurę poświęcił arcybiskup Juliusz Paetz.

W niedzielę 22 sierpnia 1999 roku ks. proboszcz żegnał się z parafianami – został powołany na nową parafię, Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu.

28 sierpnia parafianie powitali kolejnego proboszcza, księdza Pawła Książkiewicza, uprzednio pracującego w parafii pod wezwaniem Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Śremie. Uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. Biskup Marek Jędraszewski.

6 października przeżywaliśmy piątą rocznicę konsekracji kościoła. Dostojnym gościem był pierwszy proboszcz wspólnoty ks. Ireneusz Szwarc, który celebrował uroczystą Mszę Świętą. Wspólnota parafialna z okazji jubileuszu ofiarowała w darze przepiękną monstrancję.

31 marca 2000 roku odbyła się szczególna Droga Krzyżowa, prowadziła przez ulice parafii, w przygotowanie poszczególnych stacji włączyli się członkowie grup parafialnych.

29 kwietnia do Rzymu pojechała parafialna pielgrzymka jubileuszowa.

15 maja 2000 roku podczas uroczystej Mszy Świętej jubileusz dwudziestolecia święceń kapłańskich obchodził ks. proboszcz Paweł Książkiewicz.

Kolejne parafialne wakacje miały bardzo ciekawy program. Tradycyjnie już najmłodsze dzieci miały możliwość uczestniczenia w półkoloniach. Natomiast młodzież i ministranci spędzili pod opieką ks. Krzysztofa Kaczmarka wakacje w Łebie nad morzem.

Od 4 do 11 czerwca odbyła się renowacja misji świętych. Prowadzili ją Ojcowie Sercanie.

12–14 października odbyła się pielgrzymka parafialna do Maryjnych Sanktuariów. Pielgrzymi odwiedzili Licheń, Niepokalanów i Kodeń.